Cewch glywed gan rai o’n tiwtoriaid

Gofal Anifeiliaid

Busnes

Arlwyo

Cyfrifiadureg

Adeiladu Lefel 1

Adeiladu Lefel 2

Peirianneg Lefel 1

Peirianneg Lefel 2

Trin Gwallt A Harddwch

Iechyd A Gofal Cymdeithasol

Cerddoriaeth

Celfyddydau Perfformio

Gwasanaethau Cyhoeddus

Sbaeneg Tgau