Cyrsiau ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 yng Ngholeg Cambria

Bob wythnos mae dros 1000 o ddysgwyr o ysgolion ar draws Wrecsam, yn dod am bnawn neu ddiwrnod cyfan i Goleg Cambria i wneud ystod eang o gyrsiau. O gyrsiau Gofal Anifeiliaid i Beirianneg, o Adeiladu i TGAU, Trin gwallt a Harddwch i Wasanaethau Cyhoeddus. Mae’r holl gyrsiau hyn yn rhoi cipolwg mewn i yrfâu a llwybrau cyflogaeth posib. Mae dewis y cyrsiau hyn yn eich helpu i gwrdd â ffrindiau newydd a dysgu mewn amgylchfydoedd newydd, yn eich paratoi ar gyfer eich camau nesaf ar ôl Blwyddyn 11.
 
 
I ddod o hyd i’r cyrsiau sydd ar gael a beth yw’r dewis gorau i chi, edrychwch ar ein llawlyfr :
Darllen rhagor

Fideos Tiwtor

I gael gwybodaeth fwy penodol am y cyrsiau sydd ar gael i chi yng Ngholeg Cambria, edrychwch ar y Taflenni Cwrs isod, neu cliciwch y botwm i weld fideos gan ein tiwtoriaid.
Fideos Tiwtoriaid
Darllen rhagor